Styrelsen

Ordförande
Anna-Karin Engblom
TARKETT

Sekreterare
Annica Woxbäck
Sandvik AB

Medlemsansvarig
Maria Murray
SAAB

Webb
Marie Edlund
Industrivärden

Aktivitetsansvarig
Berivan Yildirim
PR Vård Hemsjukvård AB

Aktivitetsansvarig
Maria Bergendahl
Svensk bilbioteksförening

Kassör
Charlotte Stridbeck Bolin
Unionen

Kassör
Maria Nilsson
Bonnier Books AB

Valberedning 

Elisabet Hellman, Bure Equity AB

Christel Korsner-Johansson, Staccs

Petra Geutner Holmgren, Anicura