Styrelsen

Ordförande
Helena Sundling
Karolinska Universitetssjukhuset

Sekreterare
Jenny Nyberg
Telia Company

Kassör
Charlotte Stridbeck Bolin
Unionen

Kassör
Maria Nilsson
Bonnier Books AB

Medlemsansvarig
Maria Murray
SAAB

Webb
Marie Edlund
Industrivärden

Aktivitetsansvarig
Maria Bergendal
Svensk bilbioteksförening

Aktivitetsansvarig
Carina Jäderström
Arbetsförmedlingen

Aktivitetsansvarig
Anna Maria Lidström
Trygghetsstiftelsen

Valberedning 

Anna-Karin Engblom, Tarkett

Petra Geutner Holmgren, Anicura