Medlemsmöte i Chefsassistenterna Stockholm

PROGRAM

Välkommen till Chefsassistenterna Stockholms Medlemsmöte den 8 november 2016.

17:30 Ankomst & registrering
Välkomstdrink i nya baren Vatos vid hotellentrén

18:00–18:30 Presentation av konferens, mat/dryck i Banketten

18:30–19:45 Föreläsning Per Furumo, retorik

19:45– 20:00 Paus och förfriskningar

20:00–21:00 Medlemsmöte inklusive utlottning till ”Stora Måldagen 2017”

21:00 Avslut

 

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare
3. Val av två justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Föregående protokoll
6. Ekonomirapport
7. Medlemsärenden
8. Aktiviteter
9. Hemsidan/Sociala media
10. Inkomna skrivelser
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande